Fresh Kid Bilspegel Svart

Barn Förälder

Hitta produkter inom kategorin Barn Förälder till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Barn Förälder.

Ett barn är en människa som ännu inte har uppnått vuxen ålder. Ett barn av kvinnligt kön kallas flicka och ett barn av manligt kön kallas pojke. Barndomen är en period där individen utvecklas mentalt och kroppsligt, och via uppfostran och skolgång lär sig förmågor som är viktiga senare i livet. Det finns olika uppfattningar om både början och slut på barndomen. I vissa kontexter ser vissa även ett ofött foster som ett barn, och tidpunkten för övergången mellan barn och vuxen uppfattas olika beroende på kultur och tid. Nordisk familjebok från 1904 förlägger barndomens slut till pubertetens inträde. FN:s barnkonvention, formulerad 1989 och ratificerad av de flesta av jordens länder (i Sverige 2020), anger att varje människa under 18 år räknas som barn, om man inte blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen. I många kulturer genomförs övergångsriter, när barnet inte längre betraktas som barn.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer
Visa fler