Clear Blue Teststickor till  Advanced Fertilitetsmonitor

Köp Graviditetstest från Clear Blue

Här finns Graviditetstest från Clear Blue. Vänligen se och utforska bland produktutbudet från Clear Blue på sidan nedan. Här finns det produkter inom Graviditetstest att läsa mer om.

Clear Blue Advanced Fertilitetsmonitor

Försöker du få barn? Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor har bevisats öka chansen att bli gravid på naturlig väg med 89 %(1). Varje kvinna är unik och cykler varierar mellan olika kvinnor och olika cykler, men den här monitorn är utformad att identifiera alla dina fertila dagar, vilket är fler än hos traditionella ägglossningsberäkningskit som endast spårar ett hormon. Detta innebär fler möjligheter att bli gravid. De enkla urintesterna (säljs separat) spårar två viktiga fertilitetshormoner, östrogen och luteiniserande hormon (LH), och du läser av resultatet på den diskreta och feminina monitorn.Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor är den enda monitorn som även kan användas för att testa om du är gravid. Den är över 99 % tillförlitlig avseende att detektera graviditet från dagen du väntar din mens. Den beräknar dessutom när du kan göra testet – upp till tre dagar innan du väntar din mens. (Vid klinisk utvärdering av tidiga graviditetsprover gav Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor följande resultat 96 % av kvinnorna fick ett ”Gravid”-resultat en dag tidigare, 91 % två dagar tidigare och 74 % tre dagar tidigare.)Den användarvänliga pekskärmen låter dig även registrera när du har mens samt på vilka dagar du har sex. Den spårar och lagrar dina personliga fertilitets- och graviditetsuppgifter, som visas i en månadskalender. Du kan även se en sammanfattning av dina senaste sex cykler på en enkel jämförelseskärm.Kräver teststickor som säljs separat.(1) Under de två första användningscyklerna. Robinson JE., et al. Fertility & Sterility (2007) 87 329–334. Om du vill ha mer information om produkten eller behöver få svar på frågor kan du kontakta vår rådgivning måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00Kan användas med fertilitetstester (vita och lila) till Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Graviditetstester till Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor kan också användas med den här monitorn. Ha sex på några eller alla dagar med hög och maximal fertilitet för att maximera dina chanser att bli gravid på naturlig väg.
Clear Blue Advanced Fertilitetsmonitor

Gå vidare

Clear Blue Ägglossningstest 10 st

Försöker du få barn? Bli gravid snabbare(1). Det enkla ägglossningskitet för hemmabruk är bevisat att hjälpa dig bli gravid genom att tillförlitligt identifiera dina två bästa dagar att bli gravid i varje cykel. Ägglossningsstickan visar en tydlig smiley-symbol på den digitala skärmen när din LH-ökning har detekterats, så att du vet att i dag och i morgon är dina två bästa dagar om du försöker bli med barn.Spermievänliga fertilitetsglidmedel, folsyra och graviditetsvitaminer är alla bra tips om du försöker bli gravid, men det är väldigt viktigt att ha sex under rätt period av din cykel.De få dagarna inför och på själva ägglossningsdagen är de enda dagarna under varje cykel då en kvinna kan bli gravid. Till skillnad från registrering av basal kroppstemperatur (BBT) upptäcker ägglossningsberäkningskit ökningen av luteiniserande hormon (LH-test) som äger rum före ägglossningen och kan därmed med hög precision detektera dagarna före – inte efter – ägglossning. Även om ägglossningstestremsor är lätta att tillgå visade en brittisk studie att 7 av 10 kvinnor tyckte att remsor inte var lätta att använda (111 kvinnor som använde och läste av olika testtyper).Clearblues ägglossningsanalys har verifierats genom ultraljud. En studie av 40 kvinnor visade 96 % överensstämmelse med ägglossning observerad genom ultraljud. Data finns arkiverade.(1) Jämfört med att inte använda någon metod.Läs den medföljande bruksanvisningen innan användning. För självtestning i hemmet.Endast för in vitro-diagnostik. Förvaras oåtkomligt för barn. Teststickor får inte återanvändas. Förvaras vid 2–30 °C.
Clear Blue Ägglossningstest 10 st

Gå vidare

Clear Blue Avancerat Ägglossningstest 10 st

Försöker du få barn? Clearblue Advanced Digital Ägglossningskit är bevisat att fördubbla dina chanser att bli gravid(1). Det är det enda testet som vanligtvis identifierar de fyra eller fler fertila dagar(2) då du har som bäst chans att bli gravid på naturlig väg under varje cykel. Genom att tillförlitligt spåra två viktiga fertilitetshormoner – östrogen och luteiniserande hormon – identifierar det här ägglossningstestet både två dagar med maximal fertilitet och dagar med hög fertilitet innan dess. Det innebär att du får fler möjligheter att bli gravid – minst dubbelt så många som med andra ägglossningstester(2). Till skillnad från registrering av basal kroppstemperatur (BBT) detekterar ägglossningsberäkningskit ökningen av luteiniserande hormon (LH) som äger rum före ägglossningen och kan därmed med hög precision detektera dina fertila dagar innan – inte efter – ägglossning. Till skillnad från andra ägglossningstester som endast spårar LH registrerar Clearblue Advanced även östrogennivån som stiger före LH-ökningen, vilket innebär att fler fertila dagar kan detekteras. Eftersom partnerns spermier kan överleva i din kropp i upp till fem dagar kan du faktiskt bli gravid genom att ha sex på dagarna före ägglossning. Ha sex på dagar med hög och maximal fertilitet för att maximera dina chanser att bli gravid. Den tydliga digitala skärmen visar Clearblues smiley-symbol när dina bästa dagar att bli gravid på har identifierats, så att du vet när din kropp är redo. Clearblue Advanced Digital har visats vara över 99 % tillförlitligt avseende att detektera LH-ökningen.(1) Under den första användningscykeln jämfört med att inte använda något ägglossningstest.(2) I en studie av 87 kvinnor identifierades fyra eller fler fertila dagar i 80 % av cyklerna baserat på faktisk cykellängd (2012).Läs den medföljande bruksanvisningen innan användning. För självtestning i hemmet.Endast för in vitro-diagnostik. Förvaras oåtkomligt för barn. Teststickor får inte återanvändas. Förvaras vid 2–30 °C.
Clear Blue Avancerat Ägglossningstest 10 st

Gå vidare

Clear Blue Digital graviditetstest med veckoindikator, 1 st

Clearblue Digital Graviditetstest med Veckoindikator är det första och enda testet som är lika tillförlitligt som en ultraljudsdatering av graviditeten(1). Dess smarta dubbelsensor talar om i ord om du är gravid eller inte på den digitala skärmen och berättar dessutom hur många veckor som gått sedan du blev gravid – veckor sedan befruktning visas som 1–2, 2–3 eller 3+(2). Med det här graviditetstestkitet för hemmabruk kan du testa fem dagar innan missad mens (vilket är fyra dagar innan väntad mens). 65 % av Gravid-resultaten kan detekteras fem dagar innan missad mens.Om du gör testet innan du väntar din mens måste du använda dagens första urin för att få ett tillförlitligt resultat av veckoindikatorn. Om du vill ha mer information om produkten eller behöver få svar på frågor kan du kontakta vår rådgivning måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00.(1) Veckoresultatet överensstämde till 97 % med senare ultraljudsdatering. Baserat på studier av 187 kvinnor vid jämförelse av resultatet med ultraljudsdatering.
Clear Blue Digital graviditetstest med veckoindikator, 1 st

Gå vidare

Clear Blue Graviditetstest 1 st

Clearblue Snabb Detektion Graviditetstest kan ge dig ett ”Gravid”-resultat så snabbt som efter 1 minut när du testar från dagen med missad mens. Du bör vänta i 3 minuter för att bekräfta ett ”Inte Gravid”-resultat. Det är utformat för att vara det allra enklaste graviditetstestet för hemmabruk med en extra bred färgändrande spets och ett ergonomiskt böjt handtag. Graviditetstestkitet för hemmabruk ger den precision du förväntar dig av Clearblue och är över 99 % tillförlitligt från dagen du väntar din mens. I en brittisk studie uppgav fler än 9 av 10 kvinnor att de var villiga att betala mer för Clearblue Snabb Detektion än för ett så kallat remstest (baserat på 111 kvinnor som använde och läste av olika typer av test).Om du vill ha mer information om produkten eller behöver få svar på frågor kan du kontakta vår rådgivning måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00.
Clear Blue Graviditetstest 1 st

Gå vidare

Clear Blue Graviditetstest Early

Använd Clearblue Ultratidigt Graviditetstest för att få resultat upp till sex dagar innan missad mens (fem dagar innan väntad mens)(1). Clearblue Ultratidigt är vårt mest känsliga graviditetstest (10 mIU/ml) – inget annat test kan ge dig resultat tidigare. Det är över 99 % tillförlitligt från dagen du väntar din mens. Om du vill ha mer information om produkten eller behöver få svar på frågor kan du kontakta vår rådgivning måndag till fredag mellan 09.00 och 12.00(1) ”Missad mens” är dagen efter väntad mens. 79 % av Gravid-resultaten kan detekteras sex dagar innan missad mens.
Clear Blue Graviditetstest Early

Gå vidare

Clear Blue Teststickor till Advanced Fertilitetsmonitor

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor, påfyllnadsförpackning med 20 fertilitetstester och 4 graviditetstester, individuellt förpackade. Graviditetstesterna kan endast användas med Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor, som säljs separat. Majoriteten av alla kvinnor behöver använda 10 teststickor under varje cykel. Kvinnor med oregelbundna eller långa cykler kan behöva använda 20 teststickor.Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor (ingår ej) har bevisats öka chansen att bli gravid på naturlig väg med 89 %(1). Den är utformad för att identifiera alla dina fertila dagar, normalt upp till sex stycken, vilket är fler dagar än traditionella ägglossningsberäkningskit som endast mäter LH. Den handhållna monitorn är diskret och feminin, och spårar två viktiga fertilitetshormoner östrogen och luteiniserande hormon. Den visar dina fertilitetsuppgifter på en användarvänlig pekskärm och sammanfattar information från upp till sex cykler på en enkel jämförelseskärm.Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor (ingår ej) är den enda monitorn som även kan användas för att testa om du är gravid. Den är över 99 % tillförlitlig avseende att detektera graviditet från dagen du väntar din mens. Den beräknar dessutom när du kan göra testet – upp till tre dagar innan du väntar din mens. (Vid klinisk utvärdering av tidiga graviditetsprover gav Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor följande resultat 96 % av kvinnorna fick ett ”Gravid”-resultat en dag tidigare, 91 % två dagar tidigare och 74 % tre dagar tidigare.)(1) Under de två första användningscyklerna. Robinson JE., et al. Fertility & Sterility (2007) 87 329–334.Fertilitetstester till Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor och Clearblue Fertilitetsmonitor. Graviditetstester endast till Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor. Monitor säljs separat. De flesta kvinnor behöver 10 fertilitetstester under varje cykel. Om du har en lång eller oregelbunden cykel kan du behöva 20 tester. Ha sex på några eller alla dagar med hög och maximal fertilitet för att maximera dina chanser att bli gravid på naturlig väg.
Clear Blue Teststickor till Advanced Fertilitetsmonitor

Gå vidare