Kolsuspension 150 mg/ml 100 milliliter Oral suspension

Förgiftning

Hitta produkter inom kategorin Förgiftning till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Förgiftning.

Förgiftning eller intoxikation (förkortat intox.) är ett tillstånd att ha intagit eller på annat sätt kommit i kontakt med giftiga ämnen, som verkar patogent. Läran om gifter och deras verkan kallas toxikologi. I Sverige vårdas ca. 10-15 000 personer per år på sjukhus till följd av en akut förgiftning. I Sverige dör omkring 1100 personer per år på grund av förgiftning, av dessa tillkommer ett antal missbruksrelaterande dödsfall. De flesta dödsfall som kan kopplas till akut förgiftning dör utanför sjukhusets väggar. Överlevnaden ökar om man tar sig till sjukhus och där är det endast 0,5% som avlider.En förgiftning kan vara akut eller kronisk. De personer, som inkommer till sjukhus på grund av förgiftning, är oftast akut förgiftade med något ämne som de avsiktligt intagit, till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel, så kallade akuta drogförgiftningar, svampförgiftning eller annan akut matförgiftning. Många av de akuta förgiftningarna kan kopplas till suicidalfall. Kroniska förgiftningar kan ske med ämnen, som lagras i kroppen, och som personen varit i kontakt med under lång tid, exempelvis bly eller kvicksilver.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer