Beardburys Hoover Volume Wax Powder

Vax

Hitta produkter inom kategorin Vax till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Vax.

Vax är en bred grupp av organiska ämnen som ingår i lipiderna. Strikt definierat inom kemin är vaxer estrar av en högre fettsyra och en högre alkohol, en så kallad fettsyraalkohol. Vad som generellt brukar klassas som vaxer, syntetiska som naturliga, innehåller dock sällan enbart fettsyraestrar, utan består av kombinationer av olika andra fettartade ämnen. Dessa kan bland annat vara alkaner, fettsyror, aldehyder eller ketoner. Gemensamt för alla vaxer är att de är opolära, och därför inte vattenlösliga samtidigt är de ofta luktlösa, ofta formbara, ofta polerbara och ofta fasta i biologiska temperaturer. Smältpunkten ligger typiskt kring 50°C–90°C och de är även brännbara Vaxer förekommer en hel del i naturen såsom i bivax, som vattenavstötande ämne på löv eller fjädrar och till och med som energireserv hos plankton. Det finns även syntetiskt skapade vaxer. Därmed brukar vaxer generellt delas in som animaliska, vegetabiliska, mineraliska eller syntetiska vaxer beroende på dess ursprung. På grund av sina egenskaper används vaxer ofta i kosmetiska syften, men också som ytbehandlingsmedel i mat, i levande ljus och för polering exempelvis.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer
Visa fler